1399/07/20 21:19
بازديد بخشدار مركزي تفرش از روستاي حشه
منصوری زاده بخشدار مرکزی تفرش به اتفاق جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی با حضور در روستای حشه ضمن دیدار با اعضای شورا و اهالی روستای مذکور، از نزدیک مسائل و مشکلات این روستا را مورد بررسی قرار داد.

گفتنی است: بهسازی معابر، ساماندهی نهرهای کشاورزی، درخواست الحاق زمین به محدوده روستا و ... از جمله مهمترین مسائلی بود که در این دیدار بدان پرداخته شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved