1398/02/25 14:37
جلسه بررسي مشكلات شركت تعاوني دهياران بخش مركزي تفرش
ظهر امروز جلسه ای به ریاست منصوری زاده سرپرست بخشداری مرکزی تفرش و با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاران درمحل بخشداری برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه در خصوص مطالبات و بدهی های شرکت تعاونی و نحوه فعالیت ان در آینده بحث و تبادل نظر گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved