1397/08/15 15:12
جلسه بررسي مشكلات اهالي روستاي كنگران
صبح امروز جلسه ای به ریاست ایمانپور بخشدار مرکزی و رئیس اداره جهاد و منابع طبیعی شهرستان در خصوص بررسی مشکل اهالی روستای کنگران در محل بخشداری تشکیل شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved